• Mã Mua Sắm chỉ áp dụng mua sản phẩm của BlueStone trên Lazada có giá trị giỏ hàng trên 500.000 vnd
 • Mã mua sắm có thể áp dụng lên các mã hàng mà BlueStone quy định.
 • Mỗi hóa đơn chỉ áp dụng 1 (một) Mã Mua Sắm duy nhất.
 • Mã Mua Sắm chỉ có giá trị sử dụng 01 (một) lần cho mỗi Khách Hàng.
 • Mỗi khách hàng nếu sử dụng Mã Mua sắm thứ 2 trở lên thì Mã mua sắm này sẽ không áp dụng được và tự hủy bởi hệ thông
 • Với các giao dịch thanh toán cao hơn giá trị Mã Mua Sắm, phần tiền chênh lệch sẽ do Khách hàng thanh toán thêm.
 • Với các giao dịch thanh toán thấp hơn giá trị Mã Mua Sắm, phần tiền chênh lệch sẽ không được hoàn lại.
 • Mã Mua Sắm không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 • Khách Hàng phải thanh toán tất cả các khoản tiền phí phát sinh từ việc mua hàng và giao dịch liên quan.
 • Mọi thắc mắc liên quan đến việc sử dụng Mã Mua Sắm để mua hàng trên Website, Khách Hàng sẽ trực tiếp liên hệ Hotline của Bên B tại số 1900 1007 để được hỗ trợ.
 • Thời gian áp dụng từ 23/3/2017 đến 31/05/2017
 • Google Analytics Alternative