Nồi cơm điện

So sánh
RCB-5923

Nồi cơm điện

RCB-5923

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hiệu điện thế: 220V~50Hz
 • Công suất: 800W

Chi tiết

So sánh

RCB-5518

Nồi cơm điện

RCB-5518

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hiệu điện thế: 220-240V~50Hz
 • Công suất: 900W

Chi tiết

So sánh

RCB - 5515

Nồi cơm điện

RCB - 5515

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hiệu điện thế: 220V~50/60Hz
 • Công suất: 350W

Chi tiết

So sánh

CRB-5425

Nồi cơm điện

CRB-5425

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hiệu điện thế: 220-240V~50/60Hz
 • Công suất: 850W

Chi tiết

So sánh

CRB-5415

Nồi cơm điện

CRB-5415

 • Hãng: BlueStone
 • Bảo hành: 24 tháng
 • Hiệu điện thế: 220-240V~50/60Hz
 • Công suất: 700W

Chi tiết

So sánh

Google Analytics Alternative