Vỉ nướng điện

So sánh
EGB-7458

Vỉ nướng điện

EGB-7458

  • Hãng: BlueStone
  • Bảo hành: 24 tháng
  • Công suất: 2200W
  • Kích thước mặt nướng: 390x290 mm

Chi tiết

So sánh

EGB-7455

Vỉ nướng điện

EGB-7455

Hãng: BlueStone 
Bảo hành: 24 tháng 
Công suất: 1500W
Kích thước mặt nướng: 355x235 mm

Chi tiết

So sánh

EGB-7418

Vỉ nướng điện

EGB-7418

Hãng: BlueStone
Bảo hành: 24 tháng
Công suất: 1500W
Kích thước mặt nướng: 360x235 mm

Chi tiết

So sánh

EGB - 7411

Vỉ nướng điện

EGB - 7411

  • Hãng: BlueStone
  • Bảo hành: 24 tháng
  • Công suất: 2000W
  • Kích thước mặt nướng: 300x400 mm

Chi tiết

So sánh

EGB - 7408

Vỉ nướng điện

EGB - 7408

Hãng: BlueStone
Bảo hành: 24 tháng
Công suất: 1180 - 1405W
Kích thước mặt nướng: 385x245 mm

Chi tiết

So sánh

Google Analytics Alternative