Chào mừng bạn đến với Bluestone

BlueStone x Everrich Infinity

Voucher

Giảm ngay 2.000.000Đ

 • Mã voucher: EVERRICH2000
 • Giảm thêm 2 triệu trên giá đã giảm. Không áp dụng đồng thời các voucher giảm giá khác

Hạn sử dụng: 15.09.2023

Giảm ngay 1.000.000Đ

 • Mã voucher: EVERRICH1000
 • Giảm thêm 1 triệu trên giá đã giảm. Không áp dụng đồng thời các voucher giảm giá khác

Hạn sử dụng: 15.09.2023

Giảm ngay 500.000Đ

 • Mã voucher: EVERRICH500
 • Giảm thêm 500.000đ trên giá đã giảm. Không áp dụng đồng thời các voucher giảm giá khác

Hạn sử dụng: 15.09.2023

Giảm ngay 200.000Đ

 • Mã voucher: EVERRICH200
 • Giảm thêm 200.000đ trên giá đã giảm. Không áp dụng đồng thời các voucher giảm giá khác

Hạn sử dụng: 15.09.2023

Mã voucher:
EVERRICH2000
Hạn sử dụng
15.09.2023
 • Nhập EVERRICH2000 vào ô "Mã giảm giá" tại trang thanh toán
 • Nhóm sản phẩm được áp dụng: RVB-9731
Mã voucher:
EVERRICH1000
Hạn sử dụng
15.09.2023
 • Nhập EVERRICH1000 vào ô "Mã giảm giá" tại trang thanh toán
 • Nhóm sản phẩm được áp dụng: SJB-6568, SJB-6578, BLB-6038
Mã voucher:
EVERRICH500
Hạn sử dụng
15.09.2023
 • Nhập EVERRICH500 vào ô "Mã giảm giá" tại trang thanh toán
 • Nhóm sản phẩm được áp dụng: SJB-6556, BLB-6031, BLB-6033, RCB-5988, RCB-5991
Mã voucher:
EVERRICH200
Hạn sử dụng
15.09.2023
 • Nhập EVERRICH200 vào ô "Mã giảm giá" tại trang thanh toán
 • Nhóm sản phẩm được áp dụng: SJB-6558, BLB-6035, RCB-5512, RCB-5938, RCB -5946, RCB-5949